Sunday, 08/12/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS LÝ THÁI TỔ
Ảnh liên kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2019 : 6.174
Thời khóa biểu HS (Áp dụng từ ngày 9/4/2018)
03/04/2018 86 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu GV(áp dụng từ ngày 9/4/2018)
03/04/2018 62 Lượt xemXem tiếp
TKB HS (từ ngày 26/3/2018)
30/03/2018 64 Lượt xemXem tiếp
TKB GV (từ ngày 26/3/2018)
30/03/2018 60 Lượt xemXem tiếp
TKB HS (29/1/2018)
30/01/2018 67 Lượt xemXem tiếp
TKB GV (29/1/2018)
30/01/2018 58 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu HS (8/1/2018)
08/01/2018 66 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu GV (8/1/2018)
08/01/2018 57 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu HS (Áp dụng từ ngày 02/01/2018)
28/12/2017 80 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu GV áp dụng từ ngày 02/01/2018
28/12/2017 67 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4/12/2017
27/11/2017 75 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4/12/2017
27/11/2017 65 Lượt xemXem tiếp