Sunday, 19/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS LÝ THÁI TỔ
Ảnh liên kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 9
Năm 2020 : 363
Thời khóa biểu HS (Áp dụng từ ngày 9/4/2018)
03/04/2018 109 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu GV(áp dụng từ ngày 9/4/2018)
03/04/2018 74 Lượt xemXem tiếp
TKB HS (từ ngày 26/3/2018)
30/03/2018 77 Lượt xemXem tiếp
TKB GV (từ ngày 26/3/2018)
30/03/2018 71 Lượt xemXem tiếp
TKB HS (29/1/2018)
30/01/2018 75 Lượt xemXem tiếp
TKB GV (29/1/2018)
30/01/2018 69 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu HS (8/1/2018)
08/01/2018 77 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu GV (8/1/2018)
08/01/2018 83 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu HS (Áp dụng từ ngày 02/01/2018)
28/12/2017 87 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu GV áp dụng từ ngày 02/01/2018
28/12/2017 73 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4/12/2017
27/11/2017 80 Lượt xemXem tiếp
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4/12/2017
27/11/2017 73 Lượt xemXem tiếp